dilluns, 7 de setembre de 2020

REUNIÓ DE PARES 2n BATXILLERAT. Curs 20-21

 Comencem un nou curs, l'últim de l'etapa dels vostres fills i filles al JMJ i desitgem que sigui ben profitós per a tots i que acompleixi les seves millors expectatives. MESURES COVID: Les mesures adoptades per l’escola es recullen en el pla d’organització del centre, presentat i aprovat per inspecció de manera  provisional durant el mes de juliol i aprovat pel Consell Escolar del centre aquest mes de setembre amb les últimes modificacions.


 •  Teniu accés a la documentació corresponent a la pàgina web de l’escola.

 • S’organitzen grups de convivència el més estables possible, que coincideixen amb el grup classe.

 • Es minimitza al màxim la barreja de grups estables.

 • Mesures addicionals d’higiene i de distanciament entre alumnes de diferents grups.

 • En el pati es distribuiran per sectors. Els alumnes de 2n batx faran el pati a la terrassa del passadís davant les seves aules sense barrejar-se amb cap altre curs. Es podran treure la mascareta a l’hora d’esmorzar.

 • Es ventilaran periòdicament les aules. Les finestres estaran obertes sempre que el clima ho permet  i extremarem la higiene (ús del gel hidroalcohòlic).

 • S’haurà de signar una declaració responsable: no portar al fill si té simptomatologia compatible amb la COVID-19..., i autoritzar l’ús de les dades per tal que l’administració pugui fer el rastreig corresponent en cas d’haver un cas positiu en un grup. Aquest paper s’ha d’entregar el dia 14 de setembre a la porta d’entrada del col·legi per a poder accedir. El full ja l’heu rebut per correu juntament amb el mail d’ invitació a aquesta reunió.

 • Es reduirà al màxim els contactes amb altres persones.  Es prioritzaran les entrevistes telemàtiques, encara que si calgués es farien presencials.


Requisits d’accés al centre educatiu

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. FAMÍLIA RESPONSABLE

 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

 • Venir amb mascareta posada (portar també una de recanvi) i solució hidroalcohòlica d’ús personal.  Si no ve amb la mascareta, no podrà accedir al centre.

 • Per facilitar la higiene en el centre, caldrà portar l’esmorzar en embolcall reutilitzable. Les fonts d’aigua no funcionaran.  Hauran de portar ampolla d’aigua per a ús personal (reutilitzable)

Si sospitem d’un cas de COVID-19, trucarem a la família i l’hauran de venir a recollir.  És responsabilitat de la família trucar al CAP per informar de la situació.


Excepcionalment, el dia 14 de setembre, s’accedirà al centre per la porta principal del carrer Sant Sebastià a les 8:30


A partir del dia 15, i al llarg de tot el curs, l’horari ordinari de l’alumnat d’ESO i BTX serà el següent:


Grup

Entrada

Sortida

BTX

Porta petita 

carrer Pare Manyanet

Porta principal 

carrer Sant Sebastià


                                               

 HORARI MATÍ

Grup

Entrada

Sortida

BTX

8,10 a 8,15

14,25 a 14,30Tot seguit ens centrem en les característiques del curs.

 

I. Consideracions prèvies

Característiques generals del curs: ritme intens, final d'una etapa acadèmica i personal.

 • Curs molt condicionat pel calendari: prematrícula a les PAU, proves PAU, preinscripcions a CFGS...

 

II. Estructura del curs i calendari

 • Horari de l'alumne: intensiu; tardes lliures (tarda del dilluns no, fins a enllestir el TR, aquest any les trobades amb el tutor es podran fer a l’escola o telemàticament)

 • El calendari escolar: 2020-2021 

 • Principals esdeveniments acadèmics: 

 • dues convocatòries extraordinàries de recuperació de les matèries pendents de 1r (octubre i març)

 • TR: entrega informe escrit 14 de desembre. Entrega informe oral: 8 de gener. Defensa oral: 18-19 gener Exàmens avaluació: seran trimestrals:

 

 • 1r trim: 

 • setmana d’exàmens: del 5 al 11 de novembre

 • butlletí: 26 de novembre

 • 2n trim:

 • setmana d’exàmens: del 4 al 10 de febrer

 • butlletí: 25 de febrer

 • 3r trim:

 • setmana d’exàmens: del 28 d’abril  al 4 de maig

 • recuperació i millora: 13 al 18 de maig

 • butlletí: 

 • 26 de maig

 • Proves extraordinàries: del 7 al 9 de juny

 • PAU: 8, 9 i 10 de juny

 • Festa de comiat: 28 de maig

 

 • La importància d'obtenir el títol de batxiller en avaluació ordinària: les PAU al juny o al setembre. Expedient batx 60% PAU 40%. Acompanyament per part de coordinació i tutoria de tot el procés d’inscripció des de la preinscripció fins als dies d'exàmens.

 • Recordar que les circulars i comunicats arribaran per via telemàtica i que s'acostumen a enviar els dijous.

 • A final de curs es lliurarà el butlletí final de 2n de batxillerat i l´expedient acadèmic de batxillerat.

 

III. El dia a dia dels nostres alumnes

 

 •  Mòbils

 • Puntualitat

 


Què, com i quan els avaluem?

 • Programa oficial fixat per l'administració (condiciona les PAU).

 • Criteris d'avaluació per matèries, normes de presentació.

 • La valoració del dia a dia i la setmana d'exàmens.

 • Elements positius: participació en premis i concursos.

 • Elements negatius: absentisme injustificat, presentació defectuosa (formal i ortogràfica).

Pel que fa a l'estudi

 • On, com, quan i amb qui estudien els nostres alumnes?

 • Estudiar és un deure

 • Importància del treball constant i planificat. Tardes lliures.

 • Reforç: per què i quan?

Quant a les activitats extraescolars

 • Compatibilitat amb els estudis i prioritats.

 • Oferta de voluntariat a l'escola (acompanyant a convivències ... )

 • Estudi de llengües estrangeres. FCECAE ... 

I en darrer lloc, el temps lliure

 • Com són els caps de setmana dels nostres alumnes?

 • Hores de dormir, rutines diàries i setmanals, àpats ...


IV. L'acció tutorial

 • Tutoria de grup amb els alumnes: 1 hora lectiva amb els alumnes, DILLUNS 10.15- 11.15h

 • Tutoria individualitzada: en qualsevol moment de l'horari lectiu.

 • Tutoria amb els pares (telemàtica, telefònica o presencial amb mesures de seguretat i excepcionalment)

  • Míriam Norverto: DILLUNS 15.15-16.15h

  • Penélope Quiveu: DIMECRES 15.15-16.15h

 • Principals incidències de la gestió tutorial: recordar que les justificacions de les incidències es fa mitjançant Alexia (absentisme i retards....)

 • Autoritzacions paternes per a sortides i canvis d'horari puntuals.


V. L'orientació professional i acadèmica

 • Des de la coordinació de batxillerat: ja a 1r de batxillerat s'ha començat a treballar l'orientació acadèmica (visita universitats, xerrades...), igualment aquest any continuarem amb aquesta tasca tant dins com fora de l'escola segons situació sanitària 

 • Des de la tutoria: les tutores ja hem començat a abordar aquesta qüestió a 1r batx a través de l'entrevista personal amb l'alumne aquest curs continuarem. Cal, però, que l'alumne sigui protagonista i prengui la iniciativa.

 • A través dels plafons d'aules i passadissos. Es facilitarà tota la informació que arribi al centre: activitats fora del centre, calendari de conferències, webs de l'administració, notes de tall orientatives de les diferents carreres, ponderacions de les matèries de modalitat...

 • Xerrades formatives: en funció dels interessos i de l'oferta (per exemple, xerrades de la Guàrdia Urbana...).

 

VI. Les sortides

 • Sortides puntuals i activitats relacionades amb els continguts i temaris de les matèries que cursen els alumnes: literatura, història de l'art, llatí, química, biologia… Durant el primer trimestre s’han suprimit totes les activitats fora de l’escola i segons com avanci el curs s’aniran programant activitats fora del centre.

 VII. Consideracions finals

 

Convé encarar el futur amb optimisme i realisme, perquè conèixer les pròpies capacitats i creure en elles ens ajuda a perseverar en l'esforç i perquè a hores d'ara, una bona part del camí ja s'ha fet. Queda un últim tram, vertiginós i de vegades angoixant per la transcendència del que està en joc. Cal arribar al final en les millors condicions entenent que en la lluita el màxim responsable és cada alumne, però sabent que al seu esforç cal sumar la feina dels professors, la col·laboració dels companys i el criteri i abnegació constant dels pares. Entre tots mirarem d'acabar aquesta travessia per tal de poder començar una altra.

 

Bona nit i bon curs !!!Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada