dijous, 27 d’octubre del 2011

Orienta't: Portal d'orientació acadèmica i professional

ORIENTA'T és el portal d'orientació acadèmica i professional desenvolupat pel Departament d'Educació amb l'objectiu d'estimular la reflexió de l'alumnat davant l'elecció d'estudis i sortides professionals.
El seu objectiu és afavorir el treball compartit de l'alumnat amb el tutor/a-orientador/a i la família per tal d'arribar a una presa de decisions raonades sobre el futur acadèmic i/o professional de cada alumne/a.
El portal parteix d'una concepció de l'orientació entesa com un procés educatiu, on l'alumne és el protagonista principal que ha d'adquirir les competències necessàries que li permetin continuar orientant-se en el futur.
En el procés de presa de decisió intervenen diversos factors a analitzar. Els factors interns es basen en les característiques personals (autoconeixement): aptituds, personalitat, valors ocupacionals i interessos. Els factors externs més importants a tenir en compte són els itineraris formatius disponibles i la situació del mercat laboral.
Està adreçat especialment a l'alumnat i i famílies de Secundària, tant obligatòria com postobligatòria.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada