dimecres, 2 d’octubre de 2013

Simulació de notes PAU

Ja n'esteu informats de la importància que tenen les notes de l'expedient (1r, 2n i TR) i, pels que les feu, les PAU. En algun moment haureu de prendre decisions que condicionaran el vostre futur i s'ha de fer tot el possible per a fer que la tria sigui encertada.
Faig la fase específica? Si és que sí, de quantes matèries m'examino? Quina matèria de modalitat en reservo per a la fase general?
Amb la idea que us resulti útil, posem a la vostra disposició aquest simulador que us permetrà fer previsions de notes i entendre fins a quin punt pot ser important prendre amb seny les decisions a que abans feiem referència.
  • Introduir una nota d'expedient ( 0,45 x 1r BTX + 0,45 x 2n BTX + 0,1 x TR) a la casella C11 del full de càlcul.
  • Introduir a les caselles C5 a C8 les possibles notes PAU per a les matèries obligatòries.
  • Triar 3 matèries de modalitat i introduir la ponderació (0,1 o 0,2) en les caselles B19 a B21 i les possibles notes PAU a les caselles C19 a C21.
El full excel ofereix tres càlculs diferents, en funció de quina de les tres matèries de modalitat triades computa per a la fase general i quines per a la fase específica.
Esperem que sigui útil.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada